ORQUESTA GALEGA DE LIBERACIÓN

ORQUESTA GALEGA DE LIBERACIÓN (teatro Colón, A Coruña)